Oferta

Działamy zgodnie z RODO i umową zawartą ze zleceniodawcą.

Naszym zadaniem jest zminimalizować zaangażowanie firmy CRO, czy firmy farmaceutycznej, jak i badacza w rozliczaniu kosztów.

Środki finansowe za poniesione wydatki przekazujemy bezpośrednio na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Do rozliczeń kosztów dojazdu, noclegu, posiłków używamy trzech dokumentów, z których dwa są wypełniane przez pacjenta tylko raz na początku badania.

Uczestnik badania klinicznego musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Musi podać dane do przelewu bankowego lub dane do przekazu pocztowego.

Miesięcznie zbieramy wypełnione formularze zwrotu kosztów, a zwrotów finansowych dokonujemy okresowo w odstępach 3-6 miesięcznych, w zależności od specyfiki badania. Taka forma zwrotu pozwala obniżyć koszty naszej usługi.

Środki finansowe przekazujemy uczestnikom badań klinicznych po otrzymaniu kwoty od zleceniodawcy.

Zwroty kosztów za dojazdy uczestników badań klinicznych nie są opodatkowane. Nie ma konieczności przygotowywania rozliczenia rocznego. W sytuacjach przekroczenia kwoty diety lub noclegu przygotowujemy rozliczenie roczne.

Zajmujemy się również zwrotem kosztów podróży dla badaczy, koordynatorów, czy innych osób biorących udział w spotkaniach badaczy. Przygotowujemy rozliczenia roczne do urzędów skarbowych.

Mamy również doświadczenie w rozliczaniu kosztów zakupu leków, czy innych poniesionych wydatków przez uczestników badań klinicznych.

Script logo